Viên uống tan sỏi thận Hải Kim Sa

    195.000

    • Thương hiệu: Đông Y Phúc Nguyên
    • Mã sản phẩm: Hải Kim Sa
    • Tình trạng: 23